Happy New XWiki Year!

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Happy New XWiki Year!

rrodriguezIDIS
http://ow.ly/sanLQ

Thanks for your hard work, for this nice product and even better community!

Warm regards,

Ricardo

--
Ricardo Rodríguez
Research Management and Promotion Technician
Technical Secretariat
Health Research Institute of Santiago de Compostela (IDIS)
http://www.idisantiago.es

Nota: A información contida nesta mensaxe e os seus posibles documentos adxuntos é privada e confidencial e está dirixida únicamente ó seu destinatario/a. Se vostede non é o/a destinatario/a orixinal desta mensaxe, por favor elimínea. A distribución ou copia desta mensaxe non está autorizada.

Nota: La información contenida en este mensaje y sus posibles documentos adjuntos es privada y confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario/a. Si usted no es el/la destinatario/a original de este mensaje, por favor elimínelo. La distribución o copia de este mensaje no está autorizada.

See more languages: http://www.sergas.es/aviso_confidencialidad.htm
_______________________________________________
devs mailing list
[hidden email]
http://lists.xwiki.org/mailman/listinfo/devs
--
Ricardo Rodríguez
Research Management and Promotion Technician
Technical Secretariat
Health Research Institute of Santiago de Compostela (IDIS)
http://www.idisantiago.es
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [xwiki-users] Happy New XWiki Year!

vmassol
Administrator
Hi Ricardo and all,

A happy new year from XWiki SAS too:
https://twitter.com/XWiki/status/418320703163613184/photo/1

Thanks
-Vincent Massol
CTO XWiki SAS

On 31 Dec 2013 at 08:36:56, [hidden email] ([hidden email]) wrote:

http://ow.ly/sanLQ 

Thanks for your hard work, for this nice product and even better community!  

Warm regards,  

Ricardo  

--  
Ricardo Rodríguez  
Research Management and Promotion Technician  
Technical Secretariat  
Health Research Institute of Santiago de Compostela (IDIS)  
http://www.idisantiago.es 

Nota: A información contida nesta mensaxe e os seus posibles documentos adxuntos é privada e confidencial e está dirixida únicamente ó seu destinatario/a. Se vostede non é o/a destinatario/a orixinal desta mensaxe, por favor elimínea. A distribución ou copia desta mensaxe non está autorizada.  

Nota: La información contenida en este mensaje y sus posibles documentos adjuntos es privada y confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario/a. Si usted no es el/la destinatario/a original de este mensaje, por favor elimínelo. La distribución o copia de este mensaje no está autorizada.  

See more languages: http://www.sergas.es/aviso_confidencialidad.htm 
_______________________________________________
devs mailing list
[hidden email]
http://lists.xwiki.org/mailman/listinfo/devs