anybody attending Horizon 2020/Digital Agenda for Europe ICT 2013 Conference, Vilnius, 6-8 November 2013?

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

anybody attending Horizon 2020/Digital Agenda for Europe ICT 2013 Conference, Vilnius, 6-8 November 2013?

rrodriguezIDIS
It would be great to meet XWiki guys/gals there!

Cheers!

Ricardo

--
Ricardo Rodríguez
Research Management and Promotion Technician
Technical Secretariat
Health Research Institute of Santiago de Compostela (IDIS)
http://www.idisantiago.es

Nota: A información contida nesta mensaxe e os seus posibles documentos adxuntos é privada e confidencial e está dirixida únicamente ó seu destinatario/a. Se vostede non é o/a destinatario/a orixinal desta mensaxe, por favor elimínea. A distribución ou copia desta mensaxe non está autorizada.

Nota: La información contenida en este mensaje y sus posibles documentos adjuntos es privada y confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario/a. Si usted no es el/la destinatario/a original de este mensaje, por favor elimínelo. La distribución o copia de este mensaje no está autorizada.

See more languages: http://www.sergas.es/aviso_confidencialidad.htm
_______________________________________________
devs mailing list
[hidden email]
http://lists.xwiki.org/mailman/listinfo/devs
--
Ricardo Rodríguez
Research Management and Promotion Technician
Technical Secretariat
Health Research Institute of Santiago de Compostela (IDIS)
http://www.idisantiago.es
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: anybody attending Horizon 2020/Digital Agenda for Europe ICT 2013 Conference, Vilnius, 6-8 November 2013?

Fabio Mancinelli-4
Hi Rodrigo,

unfortunately not but we definitely keep an eye on Horizon 2020 :)

Thanks,
Fabio

2013/11/2  <[hidden email]>:

> It would be great to meet XWiki guys/gals there!
>
> Cheers!
>
> Ricardo
>
> --
> Ricardo Rodríguez
> Research Management and Promotion Technician
> Technical Secretariat
> Health Research Institute of Santiago de Compostela (IDIS)
> http://www.idisantiago.es
>
> Nota: A información contida nesta mensaxe e os seus posibles documentos adxuntos é privada e confidencial e está dirixida únicamente ó seu destinatario/a. Se vostede non é o/a destinatario/a orixinal desta mensaxe, por favor elimínea. A distribución ou copia desta mensaxe non está autorizada.
>
> Nota: La información contenida en este mensaje y sus posibles documentos adjuntos es privada y confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario/a. Si usted no es el/la destinatario/a original de este mensaje, por favor elimínelo. La distribución o copia de este mensaje no está autorizada.
>
> See more languages: http://www.sergas.es/aviso_confidencialidad.htm
> _______________________________________________
> devs mailing list
> [hidden email]
> http://lists.xwiki.org/mailman/listinfo/devs
_______________________________________________
devs mailing list
[hidden email]
http://lists.xwiki.org/mailman/listinfo/devs
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: anybody attending Horizon 2020/Digital Agenda for Europe ICT 2013 Conference, Vilnius, 6-8 November 2013?

Fabio Mancinelli-4
Actually there is a representative of a EU project we are involved in
who might demo some XWiki-oriented stuff at some point.
His name is Xavier Franch (Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona).

Thanks,
Fabio

On Wed, Nov 6, 2013 at 10:01 AM, Fabio Mancinelli
<[hidden email]> wrote:

> Hi Rodrigo,
>
> unfortunately not but we definitely keep an eye on Horizon 2020 :)
>
> Thanks,
> Fabio
>
> 2013/11/2  <[hidden email]>:
>> It would be great to meet XWiki guys/gals there!
>>
>> Cheers!
>>
>> Ricardo
>>
>> --
>> Ricardo Rodríguez
>> Research Management and Promotion Technician
>> Technical Secretariat
>> Health Research Institute of Santiago de Compostela (IDIS)
>> http://www.idisantiago.es
>>
>> Nota: A información contida nesta mensaxe e os seus posibles documentos adxuntos é privada e confidencial e está dirixida únicamente ó seu destinatario/a. Se vostede non é o/a destinatario/a orixinal desta mensaxe, por favor elimínea. A distribución ou copia desta mensaxe non está autorizada.
>>
>> Nota: La información contenida en este mensaje y sus posibles documentos adjuntos es privada y confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario/a. Si usted no es el/la destinatario/a original de este mensaje, por favor elimínelo. La distribución o copia de este mensaje no está autorizada.
>>
>> See more languages: http://www.sergas.es/aviso_confidencialidad.htm
>> _______________________________________________
>> devs mailing list
>> [hidden email]
>> http://lists.xwiki.org/mailman/listinfo/devs
_______________________________________________
devs mailing list
[hidden email]
http://lists.xwiki.org/mailman/listinfo/devs